Labradoriet

Labradoriet is de steen van de zuivere magie. Met magie worden onder meer de mentale en intuïtieve vermogens die bijvoorbeeld helderziendheid en telepathie en communicatie met hogere gidsen omvatten bedoeld.

Labradoriet is een sterk beschermende en spirituele steen. Het herstelt en beschermt de aura tegen negatieve invloeden uit de omgeving en mensen die energie bij je aftappen en je leegzuigen.

De steen vermindert angst en geeft kracht, (zelf)vertrouwen en doorzettingsvermogen.

Het versterkt de intuïtie, creativiteit en mediamieke gaven. De steen maakt contact met het onderbewuste en brengt vergeten herinneringen boven.

Labradoriet helpt bij opvliegers en overspannenheid en geeft een realistische kijk op het leven.

Labradoriet heeft invloed op het derde en het zevende chakra, de zonnevlecht en het kruinchakra


Labradoriet is verwerkt in: